signmaking - Nažehlovacie fólie

Poliflock
Plotrové nažehlovacie fólie so zamatovým povrchom Je možné ho spracovávať bežnými rezacími plotrami použitím 60° noža. Odporúčame znížiť rezaciu rýchlosť a jemne zvýšiť prítlak noža oproti štandardnému nastaveniu pre rezanie PVC fólií. Vyrezáva sa zrkadlovo zo strany teploaktívneho lepidla až k povrchu polyesterového nosièa.
Vhodné textílie Bavlna, bavlna/polyester, polyester/akryl, polyester
Nevhodné textílie Nylon a impregnované tkaniny
Parametre pri aplikácii TransFlocku nažehlovacím lisom:
- bavlna: teplota 170 – 175oC, čas 15 – 20s, tlak vysoký
- bavlna / polyester: teplota 170 – 175oC, čas 20 – 25s, tlak vysoký
- polyester / akryl: teplota 165 – 170oC, čas 17 – 22s, tlak stredný
- polyester: teplota150 – 165oC, čas 20 – 25s, tlak stredný
Pranie naruby pri teplote maximálne 60oC, s pracímí práškami na farebné prádlo.
Dôležité Po odstránení polyesterovej ochrannej fólie pritlačte motív v lise ešte počas ďalších cca 2
sekúnd. Odporúčame odstrániť polyesterovú ochrannú fóliu ešte za tepla. Pri predľžení času je možné znížiť aplikačnú teplotu (min. 150oC).
 
Poliflex

Plotrové nažehlovacie fólie s matným gumovým povrchom má samolepiaci nosič a je možné ho spracovávať bežnými rezacími plotrami použitím 45o noža. Odporúčame znížiť rezaciu rýchlosť a jemne zvýšiť prítlak noža oproti štandardnému nastaveniu pre rezanie PVC fólií.Vyrezáva sa zrkadlovo zo strany teploaktívneho lepidla až k povrchu polyesterového nosiča. Žehlite z rubovej strany.
Vhodné textílie Bavlna, bavlna/polyester, polyester/akryl, polyester
Nevhodné textílie Polyamid, nylon a impregnované tkaniny (silicone, paraffin, fluorocarbon, atï)
Parametre pri aplikácii TransFlexu 400 nažehlovacím lisom:
– bavlna: teplota 165°C, čas 15s, tlak vysoký
– bavlna/polyester: teplota 165°C, čas15s, tlak vysoký
– polyester/akryl: teplota 160°C, čas 15s, tlak stredný
– polyester: teplota 150°C, čas 15s, tlak stredný
Pranie naruby pri teplote maximálne 60oC.
Dôležité Pri predľžení času je možné znížiť aplikačnú teplotu (min. 150oC).
Odporúčame odstrániť polyesterovú ochrannú fóliu ešte za tepla.
Po odstránení polyesterovej ochrannej fólie pritlačte motív v lise ešte počas ďalších cca 2 sekúnd

Nažehlovacie fólie