signmaking - Car wrapping Folies

Oracal 970 / 970 RA

Špeciálne liate PVC fólie.Vyvinuté špeciálne pre polepovanie ve¾kých plôch na autách alebo úplné polepenie áut (na docielenie zmeny farby). Repozièné lepidlo podstatne u¾ahèuje prácu pri aplikácií fólie na ve¾ké plochy a zložité povrchy. Tiež zaisťuje ve¾mi dobrú bezozbytkovú odstránite¾nosť fólie aj dlhý èas po aplikácií. ORACAL 970RA je vyrobená technológiou „Rapid Air”, ktorá poskytuje rýchle a jednoduché aplikácie bez vzduchových bublín.
šíkra: 152,4cm..................životnosť: 10rokov biela-èierna, 8 rokov - trransp a farebné, 6 rokov metalické
Návin: 25,50m...................aplikaèná teplota +8 C
Podkladový papier PE potiahnutý podkladový papier 148 g/m2 - 970 , 165 g/m2 - 970RA
Hrúbka : 0,1mm................Tepelná odolnosť od -50°C do +110°C
Lepidlo solventné akrylové, repozičné, permanentné, 970 - transparentné, 970RA - šedé

Avery supreme wrapping film

80 ųm,  prémiová  liatá vinylová fólia

Akrylátové , permanentné lepidlo s technológiou EASY APPLY RS pre jednoduché a rýchle lepenie bez bublín

extérierová životnosť až 12 rokov , metalické 6 rokov

šíkra: 152,4cm            Návin: 25,50m

aplikačná teplota +8 C

Hrúbka : 0,08mm................Tepelná odolnosť od -50°C do +110°C