Digitálna tlač - Bannery liate

IP2110
 
Vysokokvalitný, coatovaný, liaty banner vhodny do interieru a dlhodobo do exterieru .
Banner je možné zvárať
gramáž 550g/m2
životnosť do 5 rokov
hrúbka 0,46mm
(návin 25m) šírka 0,8;110,122,137,160,220,250cm
(návin 50m) širka 137,160,220,250; 320cm
 
IP2114  /  2125
 
Vysokokvalitný, coatovaný, liaty banner vhodny do interieru a dlhodobo do exterieru .
Banner je možné zvárať
gramáž 550g/m2
životnosť do 5 rokov
hrúbka 0,52mm
(návin 25m) šírka 110,122,137,160,205,220,250cm
(návin 50m) širka 137,160,205,220,250cm
 
IP2113
Vysokokvalitný, TOP-coatovaný, liaty banner vhodný do interieru a dlhodobo do exterieru .
Banner má vysokú odolnosť voèi UV žiareniu a plesòam . Banner je možné zvárať.
gramáž 550g/m2
životnosť do 5 rokov
hrúbka 0,47mm
povrch matný
(návin 25m) šírka 80,110,122,137,160,205,220,250cm
(návin 50m) širka 137,160,205,220,250,320,500cm
 
IP/2117
Vysokokvalitný, coatovaný, liaty banner vhodny do interieru a dlhodobo do exterieru .
Banner má vysokú odolnosť voèi UV žiareniu a plesòam . Banner je možné zvárať.
Banner s najvyšším stupòom certifikovanej nehor¾avosti B1/M1
gramáž 570g/m2
životnosť do 5 rokov
hrúbka 0,5mm
povrch matný
(návin 25m) šírka 80,110,122,137,160,205,220,250cm
(návin 50m) širka 137,160,205,220,250,320,500cm