Digitálna tlač - Svetelná reklama

City light papier
Posterový biely pololesklý vodeodolný papier s translucentnými vlastnosťami , obojstranne coatovaný papier odolný voèi
poveternostným podmienkam a UV žiareniu
gramáž 150 a 200g/m2
 
 
IP2607
Translucentný backlit . Ideálny pre vnútorné presvetlené boxy. Má na sebe špeciálny coatovaný polyesterový film , ktorý zabezpeèuje rovnomernú distribúciu svetla
Gramáž 235g/m2..............hrúbka 0,23mm
(návin 30m) širka 122,137,152cm
 
IP2605
Polotuhý translucentný backlit s atestom nehor¾avosti. Ideálny pre vnútorné presvetlené boxy. Má na sebe špeciálny coatovaný polyesterový film , ktorý zabezpeèuje rovnomernú distribúciu svetla. Povrch biely lesklý
Gramáž 175g/m2..............hrúbka 0,215
(návin 30m) širka 80,91,122,137cm
 
IP2603
Backlit -translucentný banner urèený pre svetelnú reklamu ,materál je ve¾mi pevný ,schopný odolávať silnému vetru,vïaka speciálnej tkanine vo vnútry materálu zabezpeèuje rovnomernú distribúciu svetla pre dosiahnutie požadovaného efektu. Povrchová úprava materiálu odpudzuje neèistotu, zamedzuje tvorbe pliesní, odoláva UV
žiareniu.
Gramáž 650g/m2..............hrúbka 0,57mm
povrch biely matný...........životnosť do 7 rokov
(návin 25m) širka 122,137,160,205,250cm, (návin 50m) širka 137,160,205,250m
 
IP2516
Translucentná samolepiaca fólia vyrobená technológiou PA “perfect apply” (bezbublinková technológia)
Lepidlo Permanentné , solventné akrylátové. Povrch biely matný
hrúbka 0,08mm..................životnosť Do 7 rokov
Širka 137,160cm
 
Orajet 3850

Translucentná samolepiaca fólia urèena pre svetelné reklamy pre krátkodobé a dlhodobé aplikácie. Lepidlo permanentné polyakrylátové. Povrch biely pololesk
Hrúbka 0,08mm...............životnosť do 5 rokov
Návin 50 .........................šírka 137,152cm