Digitálna tlač

UPOZORNENIE: Údaje o trvanlivosti sa vzťahuju na odborne prevedenú aplikáciu , tieto udaje sú len informatívne , sú poskytované bez garancie a nevytvárajú záruku !
Náhradu škody znášame max. do výšky hodnoty reklamovaného materiálu!